El proper dimarts 21 de gener, a les 17.00 hores en 1a. convocatòria i a les 17.30 hores en 2a. convocatòria, tindrà lloc l’ Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Aquesta assemblea es celebrarà a la sala de plens del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicat al Parc Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat (Ctra. N-340, km 1249).

Ordre del dia: 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
  2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018/2019 (1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals.
  3. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2018/2019 per la Comissió Directiva.
  4. Valoració inici activitats curs 2019-2020.
  5. Assumptes sobrevinguts.
  6. Precs i preguntes.

 

Sant Feliu de Llobregat, 12 de desembre 2019