Desprès de la sessió informativa celebrada el 15 de maig de 17h30 a 19h adreçada a totes aquelles entitats i empreses, ja siguin esportives o de lleure, que organitzin activitats que inclouen activitats esportives en la seva oferta, en relació al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, en particular pel que fa les activitats de caràcter esportiu com són els casals esportius, els campus o estades esportives i les rutes esportives, us podeu descarregar la infografia actualitzada amb la nota interpretativa i les preguntes freqüents sobre el Decret relatives a les activitats de caràcter esportiu. També podeu trobar aquesta informació a la web de la Secretaria General de l’Esport (Decret de Lleure).

EDUCA VERD PLAY TÈCNICS

Educa Verd Play Tècnics és un recull de situacions d’aprenentatge dissenyades pensant en els tècnics esportius que eduquen a l’alumnat en edat escolar més enllà de l’horari lectiu.

Si voleu realitzar un treball basat en els valors amb els vostres equips, podeu obtenir aquest manual totalment gratuït fen click aquí.