• En el document adjunt, trobareu la informació dels passos a seguir en cas d’accident i una petita explicació de les cobertures de les pòlisses per aquells esportistes i personal tècnic del PCEE i dels JJEE que estiguin donats d’alta dins del Playoff. Enguany seguirem amb el procediment de trucar per avisar de l’accident al telèfon d’atenció 24hores (902 102 264) on s’indicarà el centre mèdic concertat on dirigir-se per rebre assistència mèdica: Protocol d’actuació en cas d’accident
  • En aquest document hi trobareu el quadre de preus segons les diferents modalitats a les quals es puguin donar d’alta al PlayoffPreus 2019-2020

Comunicació d'accidentNOVETAT!!, es imprescindible l’enviament del “COMUNICAT D’ACCIDENT” que haurà de ser degudament complimentat, signat i segellat pel Consell o per vostre Ajuntament per l’assegurat/da i enviat al servei mèdic de FIATC mitjançant el correu electrònic autorizaciones.ucec@fiatc.es   dins el termini màxim de 72 hores des del moment de l’accident: Comunicat d’accidents

Polissa UCEC