El proper dimecres 4 de juliol, a les 17.00 hores en 1a. convocatòria i a les 17.30 hores en 2a. convocatòria, tindrà lloc l’ Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Aquesta assemblea es celebrarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicat al Parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat (Ctra. N-340 km 1249)

Ordre del dia: 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
  2. Memòria d’activitats del curs 2017-2018.
  3. Pressupost del Consell Esportiu pel curs 2018-2019.
  4. Proposta activitats i serveis per al curs 2018-2019.
  5. Presentació proposta “Conferència internacional dins el marc del projecte europeu Green Play”.
  6. Assumptes sobrevinguts.
  7. Precs i preguntes.

 

El president

Sant Feliu de Llobregat, 4 de juny 2018