Finals i Trobades nacionals

Un cop superat la fase sector de la nostra comarca (Barcelona Comarques SECTOR A), en les categories de benjamí a infantil, els equips guanyadors opten a participar en la següent fase supracomarcal: Trobada nacional (benjamins) o Finals nacionals (aleví i infantil). En aquesta fase s’agruparan equips de totes les territorials de Catalunya en una mateixa jornada segons esport, categoria o sexe.

En el següent document es poden veure els guanyadors de totes les modalitats que jan han realitzat aquesta fase (amb fase nacional, resta pendent la categoria benjamí femení i aleví masculí):

Resum de premiats: http://cebllob.org/wp-content/uploads/2017/05/Classificacions-Fase-Sector.pdf

Inscripció 

 • Els equips participants hauran d’abonar 75€ per equip a la Final Nacional.
 • Els equips hauran de fer-nos arribar el full d’inscripció amb totes les dades especificades . Serveix el lliurat a la fase sector. Si hi ha canvis ho hauran de comunicar. Aquest document el lliurarem nosaltres com a Consell a l’organització corresponent.

Documentació

 • Els equips participants hauran de portar a la jornada:
  • Llicències de tots els participants (jugadors i entrenadors) en regla.
  • Full d’inscripció degudament validat pel Consell Esportiu i segellat per l’ajuntament. 

Normatives

Competició

 

La Unió de Consells Esportius de Catalunya i l’agrupació territorial de Consells Esportius de Barcelona organitzen les competicions supracomarcals on els equips dels Consells Esportius intercanvien experiències amb equips d’altres comarques. Aquestes fases supracomarcals es divideixen en dos grans blocs a nivell d’esports d’equip:

 • Fase Sector
 • Trobades i Finals Nacionals

A continuació us deixarem informació de les fases supracomarcals

Fase Sector

La província de Barcelona es divideix en quatre Sectors (agrupacions de comarques). Les comarques del nostre Sector A són: Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Sud, Baix Llobregat Est i Consell Esportiu Bages. De cada zona de competició s’incorpora el millor classificat segons classificació lineal de les competicions comarcals prioritzant el grup A fins que tenim la participació de les 3 zones (les zones de competicions i les poblacions que corresponen a cadascun ve detallat en la normativa general del consell esportiu).

Inscripció

 • Els equips participants hauran d’abonar 40€ per equip inscrit a la Fase Sector i 75€ a la Final Nacional
 • Els equips hauran de fer arribar el full d’inscripció que adjuntem amb totes les dades especificades.

Documentació

 • Els equips participants hauran de portar:
  • Llicències de tots els participants (jugadors i entrenadors) en regla
  • Full d’inscripció degudament segellat per l’ajuntament
 • Els equips participants hauran de fer arribar al Consell Esportiu totes les autoritzacions de participació en una categoria superior fins el dimecres anterior a la competició.

 Normatives

 Competició

 • La participació màxima serà de 4 equips, un representant de cada zona de competició del Baix Llobregat i el representant del CE Bages. Amb aquesta participació els enfrontaments de la fase sector serien:
  • Semifinal 1: Representant del Baix Llobregat nord – Representant del Baix Llobregat est
  • Semifinal 2: Representant del Baix Llobregat sud – Representant del Bages
  • Final: Guanyador de la semifinal 1 – guanyador de la semifinal 2
  • No hi ha ¾ lloc.
 • Si no hi hagués participació d’algun equip, hi hauria un equip que aniria a una final directament i si falten 2 es jugaria un únic partit amb final directe.
 • Els equips rebran una medalla de participació i hi haurà dos guanyadors. Un guanyador esdevindrà segons una classificació en valors segons uns paràmetres que es valoraran segons la graella d’observació que adjuntem. L’altre guanyador es tindrà en compte segons resultats esportius.

Horaris i seus

Resultats

Dates finals nacionals

Com afecta el nou Decret de lleure i la Llei de l’exercici de les professions de l’esport a les activitats esportives de tot l’any

El Decret 267/2016, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, afecta a qualsevol entitat i/o organisme que organitzi activitats de lleure per a menors en període no escolar, incloses les esportives.

Per aquest motiu, el Consell Esportiu del Baix Llobregat, coneixedor de les inquietuds que això pot suposar en les activitats promogudes des dels ens municipals, organitza una jornada informativa adreçada al personal dels ajuntaments per analitzar quines activitats esportives estan dins de l’àmbit d’aplicació del nou decret del lleure i quins aspectes i obligacions se’n deriven.

La Jornada es celebrarà el dijous 20 d’abril  al Consell Comarcal del Baix Llobregat i està adreçada als regidors i regidores i caps d’esports dels municipis de la comarca.

La assistència està limitada a un màxim de 2 persones per Ajuntament.