Cartell Jornada Esportiva 2018El Consell Esportiu del Baix Llobregat vol canviar el lema: “la finalitat dels entrenaments és competir el cap de setmana” per aquest altra: “la finalitat de practicar esport és aprendre i compartir”

Per aquest motiu, es vol trencar la dinàmica de partits i competicions durant la temporada amb una Jornada Ludicoesportiva on els esportistes i els tècnics s’ interrelacionin entre ells i comparteixin experiències per superar un repte treballant en equip.

 

 

Funcionament Jornada Lúdica Juga Verd Play

Distribució municipal de la Jornada Esportiva

Protocol d’actuació en cas de suspensió

Cartell Jornada Esportiva 2017-18

Imatges de la 6a Jornada Esportiva

Memòria de participació de la 5a Jornada Esportiva

 

 

 

 

 

L’ Acte de Reconeixement als valors Juga Verd Play, va celebrar la seva primera edició el curs 2013-14. Aquest acte es celebra en finalitzar la competició esportiva escolar, amb la finalitat de reconèixer el treball, l’ esforç i la dedicació de tots els agents implicats al programa: escoles, clubs, tècnics i tècniques, directrius i directives, famílies, i per suposat ESPORTISTES.

 

Dossier informatiu 3r Acte Reconeixement Juga Verd Play 2015-16

Recull fotogràfic 3r Acte Reconeixement  Juga Verd Play 2015-16

 

lona-cebllob-valors

EDUCA VERD PLAY: SITUACIONS D’APRENENTAGE A L’EDUCACIÓ FÍSICA
Ens plau compartir amb vosaltres “Educa Verd Play: situacions per a l’aprenentatge de valors a l’educació física”, conjunt de recursos adreçat al professorat d’EF que hem elaborat des del Consell Esportiu del Baix Llobregat amb la col·laboració d’un grup de professors i mestres d’Educació Física liderat pel Dr. Carles González. Aquesta publicació pretén ser una eina complementària al model de competició Juga Verd Play que vàrem implementar a la nostra comarca durant el curs 2013-14 i té per finalitat facilitar la incorporació del treball dels valors mitjançant l’activitat física i l’esport en qualsevol de les unitats didàctiques que el professorat tingui programades. Podeu descarregar-vos el document complert si premeu:
EDUCA VERD PLAY