Aquest curs es rconeixerà mitjançant un certificat que signarà l’Escola Catalana de l’Esport. L’assistència és obligatòria per poder excercir de Tut@r de Joc.

Els alumnes que disposin del CIaTe d’arbitratge, el C.F.G.S o estiguin cursant com a mínim, 3r curs del Grau en Ciències de l’ Activitat Física i l’Esport,  hauran d’assistir obligatòriament dissabte 22/09 de 9h a 13h.

Els alumnes que no disposin de cap titulació, hauran d’assistir ambdós dies de 9h a 15h.

 

Feu clic aquí per veure tota la informació.