Portada Mutua

  • En el document adjunt, trobareu la informació dels passos a seguir en cas d’accident i una petita explicació de les cobertures de les pòlisses per aquells esportistes i personal tècnic del PCEE i dels JJEE que estiguin donats d’alta dins del NEO. Enguany seguirem amb el procediment de trucar per avisar de l’accident al telèfon d’atenció 24hores (902 102 264) on s’indicarà el centre mèdic concertat on dirigir-se per rebre assistència mèdica: Protocol d’actuació en cas d’accident
  • Al següent document trobareu un llistat de centres mèdics concertats per l’asseguradora, aquest llistat és orientatiu ja que s’aniran incloent i actualitzant centres, per tant, us recordem que cal trucar al 902 102 264 perquè us adrecin al centre mèdic més proper a la situació de l’accidentat/da en el moment que necessiti ser atès: Xarxa de centres concertats
  • En aquest document hi trobareu el quadre de preus segons les diferents modalitats a les quals es puguin donar d’alta al NEO v.2: Preus 2017-2018

Comunicació d'accident

NOVETAT!!, es imprescindible l’enviament del “COMUNICAT D’ACCIDENT” que haurà de ser degudament complimentat, signat i segellat pel Consell o per vostre Ajuntament per l’assegurat/da i enviat al servei mèdic de FIATC mitjançant el correu electrònic autorizaciones.ucec@fiatc.es   dins el termini màxim de 72 hores des del moment de l’accident: Comunicat d’accidents