Us podeu descarregar el Newsletter 2 amb informació sobre les últimes mesures publicades del retorn a l’activitat física del món federat i professional.

Aquesta informació fa referència a entitats i esportistes dins del món de l’esport professional, l’esport d’elit i l’esport federat, és a dir a la pràctica esportiva reglada. L’activitat física individual a l’aire lliure no es veu alterada en aquestes noves mesures.