FORMACIÓ CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

Podeu consultar totes les formacions del curs 20-21:

Formacions CEBLLOB

La Formació CEBLLOB

La formació dels agents que estan implicats en el món de l’esport és sinònim de garantia de qualitat dels serveis esportius que el CEBLLOB vol posar a l’abast de tota la població de la comarca. Amb aquesta finalitat, el CEBLLOB ofereix  cursos i activitats formatives adreçats als diferents col·lectius:

  • Cursos per a mestres i professors/es d’Educació Física: oferta formativa inclosa en l’anomenat Pla de formació complementària per al professorat d’Educació Física, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Cursos per a tècnics/ques municipals: jornades formatives de curta durada que tenen per objectiu garantir el reciclatge dels tècnics vinculats al món de l’esport municipal.
  • Cursos per a tut@rs de joc (àrbitres dels JJEE): monogràfics de interpretació i aplicació dels diferents reglaments dels esports convocats en el programa dels JEEC, CIATE en arbitratge, etc.
  • Cursos per a voluntaris i dinamitzadors/es esportius: cursos de nivell bàsic per al desenvolupament de les tasques de voluntariat (CIATES) o monogràfics esportius.
  • Cursos per als alumnes del Cicles Formatius de Grau superior d’activitats físiques i esportives: curs d’organització i gestió d’esdeveniments esportius.
  • Tallers per a pares i mares: xerrades de sensibilització sobre els valors de l’esport.