En aquesta secció publicarem aquella informació rellevant referent als Jocs Esportius Escolars que sigui d’interès per a les entitats del Baix Llobregat i d’altres consells participants.

Circular núm 1: Convocatòria Comitè Tècnic Esports d’Equip

Circular núm. 2: Quadre categories JJEE 16-17

Circular núm. 3: Temps de joc i tanteig per períodes

Circular núm. 4: Codis de votació

Circular núm. 5: Protocol lliurament de l’acta d’un partit