Les Trobades de Centres d’Educació son unes Jornades lúdico-esportives, organitzades pel Consell Esportiu del Baix Llobregat. L’objectiu principal d’aquesta és la promoció esportiva i la col·laboració amb els diferents centres d’ensenyament de la comarca.