Collage Bateig de Mar

L’objectiu dels Batejos de Mar és el donar a conèixer les activitats aquàtiques a la població en edat escolar de la Comarca del Baix Llobregat per mitjà d’una activitat de descoberta i d’iniciació a bord d’un catamarà i/o a través de diferents activitats aquàtiques a la platja.