Imatge

El concurs Cultural Esportiu , està adreçat a tots els infants i joves del Baix Llobregat, nascuts entre els anys 2005 i 2014, independentment de si practiquen o no esport. L’objectiu del concurs és desenvolupar les qualitats artístiques i literàries dels nois/es a través de l’esport com a manifestació cultural.

Aquesta 32a edició és diferent a les anteriors i totes les modalitats del concurs hauran de ser enviades al següent correu electrònic: joseto@cebllob.cat

  • Per enviar la pintura-dibuix i mascota s’haurà d’escanejar o fer una foto i adjuntar-la a l’e-mail.
  • Per la redacció podeu utilitzar un document word, crear un pdf (optatiu) i adjuntar-lo l’e-mail.
  • Pel vídeo, el format ha de ser .mpeg o similar que estigui comprimit i adjuntar-lo a l’e-mail.

Pintura-dibuix: El treball realitzat ha de ser original en un full DIN-A4 i representatiu de l’esport. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures.

Mascota: Creació d’una mascota representativa de l’esport. Treball original en DIN-A4 i utilització lliure de la tècnica emprada.

Redacció: Elaboració d’una redacció, article periodístic o entrevista que reflecteixi l’activitat esportiva. El treball presentat ha d’estar en català, original i ha de tenir una extensió aproximada de 100 paraules mecanografiades, per una sola cara i en paper DIN-A4.

Fotografia: Treball original que ha de reflectir l’esport. Les fotografies no poden ser retocades i amb mida estàndard 15×20 cm.

Vídeo: Ha de ser representatiu de l’esport i els valors associats. L’original ha de ser lliurat en format de vídeo comprimit .mpeg  Pot tenir una durada màxima de 3 minuts. La producció audiovisual és lliure, curtmetratge, lipdub, animació, …

Els millors treballs en àmbit comarcal en totes les modalitats del Concurs, rebran un obsequi.

Data límit per al lliurament de treballs al Consell Esportiu del Baix Llobregat: 9 d’abril de 2021.

Bases 32è Concurs Cultural- Esportiu 2020- 2021