Equip Cebollos

DIRECCIÓ TÈCNICA / GERÈNCIA
Eva Calbó
eva@cebllob.cat  (93 685 20 39, ext 2001)

SECRETARIA TÈCNICA
Paula Blesa
paula@cebllob.cat   (93 685 20 39, ext 2002)

TÈCNICS D’ESPORTS

Esports Individuals i Promoció
Alex Hernández
alex@cebllob  (93 685 20 39, ext 2004)

Esports colectius i Comitè de competició

Alex Gómez
comite@cebllob.cat  (93 685 20 39, ext 2003)

Juga verd Play

Rocío Toré
jugaverdplay@cebllob.cat

Escola Tutors

Cristina de Sola
escolatutors@cebllob.cat  (93 685 20 39, ext 2007)

Esport Popular

Olga Puig

olga@cebllob.cat  (93 685 20 39, ext 2007)

Formació professorat

José Tomás Valverde

joseto@cebllob.cat   (93 685 20 39, ext 2002)

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
Sara Mejias
cebllob@cebllob.cat (93 685 20 39, ext 2000)

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA
Carlos Sallés
informatica@cebllob.cat