DIRECCIÓ TÈCNICA / GERÈNCIA
Eva Calbó
eva@cebllob.cat

SECRETARIA TÈCNICA
Paula Blesa
paula@cebllob.cat

TÈCNICS D’ESPORTS
Alex Hernández
alex@cebllob.cat

Rocío Toré
jugaverdplay@cebllob.cat

Alex Gómez
comite@cebllob.cat

Cristina de Sola
escolatutors@cebllob.cat

Olga Puig

olga@cebllob.cat

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
Sara Mejias
cebllob@cebllob.cat

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA
Carlos Sallés
informatica@cebllob.cat