En aquest apartat s’anirà actualitzant les resolucions del Comitè de Competició per la temporada actual:

Torneig Obertura

 

Primera Fase

Resolució del Comitè de Competició del 4 de novembre de 2017

Segunda Fase