En aquest apartat s’anirà actualitzant les resolucions del Comitè de Competició per la temporada actual:

Torneig Obertura

 

Primera Fase

 

Segunda Fase