Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat us informem que a partir del dilluns 29 de juny reobrirem el Parc Ciclista al públic.

 

Horari Parc ciclista

L’ús del Parc s’adaptarà a la nova normalitat en consonància al moment que estem vivint per tal de minimitzar els possibles riscos de contagi . És per aquest motiu que hem definit els següents protocols a seguir per tal de complir amb les normatives establertes i  garantir la seguretat dels usuaris i treballadors:

 • S’estableixen tres torns diaris d’accés al Parc. (Horaris dels torns)
 • Entre un torn i l’altre, es procedirà a la neteja i desinfecció dels espais comuns, i en aquell moment no hi podrà haver ningú dins de la instal·lació.
 • Podran coincidir un màxim de 20 ciclistes per torn.
 • Caldrà mantenir sempre la distància de seguretat recomanada per les autoritats (20 m en el cas del ciclisme).
 • Es pot anar acompanyat d’una persona que no sigui l’entrenador/a sempre i quan es mantingui la distància de seguretat i es faci ús de mascareta.
 • No caldrà demanar cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació.
 • El material de lloguer no estarà a disposició dels usuaris.
 • No es podrà fer ús dels vestidors ni de les dutxes.
 • Caldrà facilitar nom i cognoms al conserge per poder accedir i marxar de la instal·lació.
 • En cas de detecció de temperatura superior a 37 graus o qualsevol símptoma del COVID-19 no es podrà accedir al Parc.
 • Tot el  personal és responsable del seu material esportiu i roba en tot moment. El personal de consergeria no vigilarà ni tocarà cap material.
 • No es permetrà l’accés a les fonts, de manera que no es podran omplir els bidons.