Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb el Pla Català Esport a l’Escola
Pla Català Esport a l'Escola
Us informem que del 28 de setembre i el 30 d’octubre s’obre el procediment per a la RENOVACIÓ del centres adscrits al PCEE per al curs 2015-2016. Per a més informació contacteu amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat
________________________________________________

El preu final per participant en el programa del PCEE (esportistes de 0 a 18 anys, nascuts fins l’any 1998 i repetidors) serà de 5,00€ (només activitats i modalitats esportives individuals sense competició). La resta d’activitats que no siguin individuals tindran un cost de 10€ i caldrà que es mutualitzin com “PLA ESPORT ESCOLA” dins del NEO v.2 (per aquest curs no caldrà posar el número de la targeta sanitària CATSALUT).
Assegurança PCEE.Protocol actuació davant accident

Manual per a mutualitzar a tots els alumnes que facin activitats dins del PCEE
Cóm introduïm les dades dels esportistes del PCEE?

Així mateix, us informem que el Consell Esportiu del Baix Llobregat manté per aquest curs la dues línia d’ajut per afavorir l’accessibilitat a la pràctica esportiva dels infants i joves amb majors dificultats socioeconòmiques de la comarca, amb el fons de contingència social de 20.000 € per tal d’atendre el cost de la quota d’inscripció d’aquells infants i joves del Pla Català d’Esport a l’Escola que més ho necessitin, prèvia sol·licitud i valoració del professor d’Educació física i del Consell Esportiu.
Sol·licitud ajut PCEE

Centres participants 14-15

Centres participants 13-14

Centres participants 12-13

Centres participants 11-12

Centres participants 10-11

Centres participants 09-10

Centres participants 08-09