La Unió de Consells Esportius de Catalunya i l’agrupació territorial de Consells Esportius de Barcelona organitzen les competicions supracomarcals on els equips dels Consells Esportius participen amb equips d’altres comarques. Aquestes fases supracomarcals es divideixen en dos grans blocs a nivell d’esports d’equip:

  • Fase Sector
  • Trobades i Finals Nacionals