image005

programa1

 

Activitats complementàries: Durant tot el Congrés s’oferirà un servei d’acollida per als esportistes amb activitats lúdiques i esportives.