Programa que us permetrà realitzar les inscripcions d’equips, així com les tramitacions de la documentació per participar en els programes de Jocs Esportius Escolars (JJEE) o del Pla Catala Esport a l’Escola (PCEE).

 

https://cebllob.playoffinformatica.com