PUBLICACIONS I ARTICLES:

 

La igualtat en joc. Guia de Bones Pràctiques de Gènere en els estudis de la família de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (INEFC/ COPLEFC)

Aquesta guia es dirigeix a totes aquelles institucions educatives i esportives, de tots els nivells de formació (primària, secundària, professional o universitària), que pretenen incorporar i desenvolupar la perspectiva de gènere a les seves agendes i intervencions. Amb aquest propòsit, es proporciona informació sobre els aspectes clau que tant els equips directius com el professorat han de tenir en compte a l’hora de planificar i implementar els seus programes de formació, la seva actuació quotidiana i la seva forma de comunicació.

 

Decàleg per incorporar la perspectiva de gènere

Elaborat per les professores de l’INEFC de Barcelona: Pedrona Serra, Susanna Soler  i Anna Vilanova, especialistes en el tractament i la consideració de gènere en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport, vol ser una eina més que inclou “una mirada de gènere que no és exclusiva de les dones, i que no es dirigeix únicament a les dones, sinó que contribueix a l’enfortiment del model democràtic. Un model en el qual la reivindicació d’unes relacions més justes beneficia homes i dones en tota la seva diversitat”

 

 

 

PÀGINES WEB: