El Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1981, que té com a objectiu principal el foment, la promoció i l’organització de l’activitat física i esportiva en el seu àmbit territorial, és a dir, la comarca del Baix Llobregat.

Els òrgans de representació, govern i administració del Consell Esportiu del Baix Llobregat són l’assemblea general i la comissió directiva.

L’assemblea general del consell esportiu està constituïda per les escoles, les entitats esportives i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva o hi donen suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals de gestió esportiva i Consell Comarcal.

Per més informació: cebllob@cebllob.cat / 93.685.20.39

CEBLLOB