Formació Esport Popular

Des de l’apartat d’Esport Popular us oferim activitats formatives relatives a temes d’interès general pensades especialment per al públic adult. Es tracta de tallers o càpsules teoricopràctiques vinculades a la pràctica física i esportiva per a tothom, als hàbits saludables, als valors,  a la divulgació d’activitats esportives poc conegudes…

Formacions