Normatives, documentació, calendaris i competicions

Calendaris

En aquesta secció teniu tota la informació per consultar els calendaris dels Esports Individuals dels Jocs Esportius Escolars.

Recurso 3

Juga Verd Play Individual

La metodologia Juga Verd Play als esports individuals comporta un enfocament diferent, i s’haurà d’adaptar a les especificitats de cada esport individual. Hi trobarem el dossier explicatiu, un aplicatiu i els decàlegs.